Welkom bij Co-teacher.nl
info@co-teacher.nl
Volg ons op:
Top

Het Mentoringprogramma

a

Horizon verbredende activiteiten

Om volledig te kunnen participeren in de maatschappij is het van groot belang ruimdenkend te zijn.

a

Bijles, huiswerkbegeleiding, taal- en rekenlessen

Intensieve begeleiding door Impact students

a

Ouderbetrokkenheid stimuleren

Ouders spelen een prominente rol in de opvoeding van kinderen

Horizon verbredende activiteiten.

Om volledig te kunnen participeren in de maatschappij is het van groot belang ruimdenkend te zijn, open te staan voor verschillen en een drive te hebben voor het leren van nieuwe zaken. Door verscheidene activiteiten aan te bieden die aansluiten bij deze visie, hoopt Co-teacher hier een bijdrage aan te leveren.

a
a

Studiebegeleiding voor
iedereen toegangelijk.

Studiebegeleiding moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook als de middelen daarvoor niet aanwezig zijn. Co-teacher zet zich hier dan ook volledig voor in. Zo werkt Co-teacher met Impact Students met een universitaire achtergrond, is er een focus op persoonlijke aandacht en hebben de impact students een pedagogische training gehad. De lessen vinden plaats in het weekend en/of doordeweeks. Er is een intensieve lesaanpak met maximaal 6 leerlingen per begeleider. Basisschoolleerlingen worden voorzien van oefenmateriaal en middelbare scholieren nemen zelf werk mee.
Voor wie: Basisschoolleerlingen groep 6, 7 en 8 en voor middelbare scholieren van alle niveaus en jaarlagen.

Ouderbetrokkenheid.

Betrokkenheid van de ouders is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van kinderen.
Co-teacher stimuleert betrokkenheid van de ouders bij het schooltraject van het kind. Dit doen we door het aanbieden van infoavonden voor ouders waarin het schoolsysteem begrijpbaar wordt uitgelegd.

a